headerphoto

12 - 1-2-3-4 Schrobbelèr (live)

1-2-3-4-5-6 Schrobbelèr
1-2-3-4-5-6 Schrobbelèr
1-2-3-4-5-6 Schrobbelèr Aaaaaaaaaah

1 Schrobbelèr, 2 Schrobbelèr
1-2-3-4 Schrobbelèr
1 Schrobbelèr, 2 Schrobbelèr
1-2-3-4 Schrobbelèr

Lalalalalalalala..

Agge eve wul bekomme Schrobbelèr
Zakkes mè d’n glaske komme Schrobbelèr

En agge mè d’oew mate
’n Bietje wa wul prate

Schuif mar aan Schuif mar aan
Schuif mar aan Schuif mar aan Mè Schrobbelèr

1 Schrobbelèr, 2 Schrobbelèr
1-2-3-4 Schrobbelèr
1 Schrobbelèr, 2 Schrobbelèr
1-2-3-4 Schrobbelèr

Lalalalalalalala..

Zijd ’n schele of ’n lèèpe Schrobbelèr
Addetammaalnie begrepe Schrobbelèr

Of lòòpte lellepòòte
Dan nimde mar ’n gròòte

Schuif mar aan Schuif mar aan
Schuif mar aan Schuif mar aan Mè Schrobbelèr

1 Schrobbelèr, 2 Schrobbelèr
1-2-3-4 Schrobbelèr
1 Schrobbelèr, 2 Schrobbelèr
1-2-3-4 Schrobbelèr

Walske
Schrobbelèr da drinkte nie
Schrobbelèr doede nippe
Dèèr ken ginniks aan tippe

1 Schrobbelèr, 2 Schrobbelèr
1-2-3-4 Schrobbelèr
1 Schrobbelèr, 2 Schrobbelèr
1-2-3-4 Schrobbelèr

Lalalalalalalala..

1 Schrobbelèr, 2 Schrobbelèr
1-2-3-4 Schrobbelèr
1 Schrobbelèr, 2 Schrobbelèr
1-2-3-4 Schrobbelèr