headerphoto

03 - Z'n zakke vol

Wittet nog of wittet nie
’t Is al ’n tijd gelee
Me mochte toen mè pa en ma
Same naar ‘t kefee

Van Sterre de Zee naar De Puit
Kefee De Stalen Brug
En dan naar Anastasia
Mar ma die wou al trug

Pa begon al raar te doen en wou mar wijer gaan
Eerst nog naar ’t Ouwe Fort en ma die zag ‘t aan

Z’n zakke vol en uppekee naar Koppenol
In ééne streep naar Koppenol
In ééne streep naar Koppenol
Z’n zakke vol en uppekee naar Koppenol
In ééne streep naar Koppenol


Me vonde ’t wel leutig
As pa die liedjes zong
Wa kon tie slap ouwoere
Attie prat mè dubbele tong

Ons ma wulde naar ‘uis toe
Mar pa die zee toen nee
En wij ‘ielde ons lip dicht
Want dan mochte me ok mee

IJ moest nog eve naar de Valk en lengst de Formoos
En kek es wie dèèr stonde; ome Suus en tante Toos

Z’n zakke vol en uppekee naar Koppenol
In ééne streep naar Koppenol
In ééne streep naar Koppenol
Z’n zakke vol en uppekee naar Koppenol
In ééne streep naar Koppenol
Nananananana nanananananana
Nananananana nanananananana

En affetoe dan liepe me n’t
welles te begaaie
Dan propte ij ons vol
mè zakke chips en limmenaaie

Want wiere me vervelend
Dan moeste me naar uis
Da vond ons ma nie erreg
Metta groepke dweil-gespuis

Zo liepe me te dweile lengst de Schelde in de maat
En pa die riep toen éél verbaasd: Ei, de Potterstraat!

Z’n zakke vol en uppekee naar Koppenol
In ééne streep naar Koppenol
In ééne streep naar Koppenol
Z’n zakke vol en uppekee naar Koppenol
In ééne streep naar Koppenol


Nananananana nanananananana

Nananananana nanananananana
Nananananana nanananananana
Nananananana nanananananana
Nananananana nanananananana

Nananananana nanananananana
Nananananana nanananananana
Nananananana nanananananana
Nananananana nanananananana