headerphoto

01 - Vastenavend Krabbegat

(Brand new day)


Edde gij da nou ok, dagge in oew boerenkiel ga leve
Edde gij da nou ok, mè dees dage wul ik alles geve
Edde gij da nou ok, ‘k zijn zo blij da’k ‘ierzo zijn gebòòre
Edde gij da nou ok, ’t sjovinisme da spuit uit m’n òòre

Witte da nie dagge van ’n Krab ‘n dweil kan make.
Witte da nie, ‘k schreeuw ‘t van de dake; kek ’s aan!

Vastenavend – Krabbegat, Vastenavend – Krabbegat

Edde gij da nou ok; ‘k ‘òòr de bendjes speule n’in de maat
Edde gij da nou ok; Ik wul dweile n’op de Dubbelstraat
EI LEKKERE DWEIL Zijde al een bietje teut
EI LEKKERE DWEIL Blef mar ‘ier dan edde leut

Witte da nie; Onze Peperbus ed in de gate
Witte da nie; Damme dweile nooit nie kunne late
Witte da nie; Dagge van ’n Krab ‘n dweil kan make
Witte da nie; ‘k Schreeuw ‘t van de dake; kek ’s aan!

Vastenavend – Krabbegat, Vastenavend – Krabbegat

Edde gij da nou ok; ‘k Staan mè Wana op de Mart te swinge
Edde gij da nou ok; Alle Bergse liedjes mee te zinge
EI LEKKERE DWEIL Zijde gij wir ‘s stikgèèf verkleejd
EI LEKKERE DWEIL Gaan me lekker dweile zogezeed

Witte da nie; Onze Peperbus ed in de gate
Witte da nie; Damme dweile nooit nie kunne late
Witte da nie; Dagge van ’n Krab ‘n dweil kan make
Witte da nie; ‘k schreeuw ‘t van de dake; kek ’s aan!

Vastenavend – Krabbegat, Vastenavend – Krabbegat