headerphoto

09 - 'n Krab in 'art en niere

(Fiesta)

A’k al m’n bulle om è d’ange, dan zijn ‘k deur de leut bevange
Zo dweil ‘k deur de Bergse strate, ‘t sjacherijn e’k thuisgelaten
Dan zien overal gerdijne
Van Kemiel totaan Krijne

Ge ken oeweige zo vertòòne
Di d’is mijn stad, ier mag ik wòòne

‘k Zijn ‘n Krab in ‘art en niere
‘k Staan ier van de leut te riere
Oew gerdijn aan, kiel aan, zaddoek om
En op oew kop ‘n blom

En éél m’n ebbe en m’n ‘ouwe zijn bekant nie meer te sjouwe
En één ding zou’k wulle n’ope, d’ak mettie zooi ken blijve lòòpe
‘t Krabbegat dweilt éél gewòòn
Van ‘t Slik totte Kròòn

Ge ken oeweige zo vertòòne
Di d’is mijn stad, ier mag ik wòòne

‘k Zijn ‘n Krab in ‘art en niere
‘k Staan ier van de leut te riere
Oew gerdijn aan, kiel aan, zaddoek om
En op oew kop ‘n blom

‘k Zijn verkleed as m’n eige, m’n maske is nie van m’n bakkes meer te krijge.
‘k Nim ‘r ééntje op oe, Peperbuske. Tengels om’òòg, dumpke aan oew nuske.
Ge wit ‘t, dweile ken gin tijd
Van de Kaai totte Geit

Ge ken oeweige zo vertòòne
Di d’is mijn stad, ier mag ik wòòne

‘k Zijn ‘n Krab in ‘art en niere
‘k Staan ier van de leut te riere
Oew gerdijn aan, kiel aan, zaddoek om
En op oew kop ‘n blom