headerphoto

12 - Viva Vastenavend

(Freddie Mercery & Montserrat Cabellé: Barcelona)

Vastenavend - Vastenavend - Viva

De zomer wir voorbij - Verdwene n'in de mist
't Nuuwe jaar nabij - 't Ouwe h'uitgewist
De dage vuste kort - De nachte vuste lang
'k Kek naar de kelender, nog evekes
'k Ken d'r niks aan doen, dan kek 'k 'r al naar h'uit

Kerst in 't Krabbegat - Djingobel, djingobel
Schetse n'op de Mart - Nee, da doe ze tuis (...)
En 'erders in 'n stal - h'Engelegeschal
'k Eb 't al bekeke, nog mar 'n paar weke
Wezelek waar, dan kek 'k 'r al naar h'uit

Vastenavend - 'k Zien 't blauw van boerekiele
Vastenavend - 'k Zien de leut wir in de ziele
't Fèèst der fèèste brikt in 't Krabbegat in ééne los
Vastenavend - Ge zou ier nie gebore zijn
Vastenavend - Gij en ik in 'n gerdijn
Agge zou wulle ielek jaar mar wir
Mar wir

'k Wor méélangoliek - Wittetnog fleet jaar
'k 'Oor al dweilmeziek - Same mè mekaar
M'n kop is t'r nie bij - 'k Eb al leut, en gij?

Nog mar duuzend ure, 't ken nie lang meer dure
Dan is 't (Dan is 't!) Zo wijd (Zo wijd)
De tijd waar 'k zo naar h'uitgekeke n'eb

Aaha, aaha, 't is ommes de tijd 'r voor

Vastenavend - 'k Zien 't blauw van boerekiele
Vastenavend - 'k Zien de leut wir in de ziele
't Fèèst der fèèste brikt in 't Krabbegat in ééne los
Vastenavend - Ge zou ier nie gebore zijn
Vastenavend - Gij en ik in 'n gerdijn
Agge zou wulle - Agge mar zou wulle
Agge zou wulle ielek jaar mar wir

Viva Vastenavend!