headerphoto

09 - Ziel en zaleg’eid

(Non, non rien a changé)

Docht dagge wa zee, da’k Berge zou verlate
Docht dagge wa zee, da’k Berge zou verlate
Nee, docht dagge wa zee, dan verston ’k ’t zeker nie
Want Berge verlate van z’n levesdage nie
Want agge ‘ierzo immaal woont, dan kenne z’op d’r kop staan
Agge ‘ierzo woont, de wereld ken vergaan.
M’n leste cente kunde krijge, da d’intresseer me nie
Mar Berge verlate van z’n levesdage nie.

Berge daddis ge’eid m’n ‘ele ziel en zaleg’eid

Noemde gij mar ‘s ’n plek om oew leven aan te binde
agge ‘ierzo op de straat de leut gewoon ken vinde.
Gin ééne (ik ken ze nie)

Want deur ‘t ‘ééle land staan er torekens te roeme
Mar d’r is t’r toch mar ééne die zich Peperbus mag noemen
D’n onze (’Oofdletter Pee

Berge daddis ge’eid m’n ‘ele ziel en zaleg’eid

Agge ’t feitelek bekekt is elke Krab ’n Gouwe
Asse Karneval nie viere, mar Vastenavend ‘ouwe.
Zo is ‘t (Zo is ‘t mar net)

En mè d’t valle van de Kraai of ebbik ’t soms mis
dan wit iedereen wanneer ’t volgend jaar wir is.

zo wis ‘t (Zo is ‘t mar net)

Berge daddis ge’eid m’n ‘ele ziel en zaleg’eid

Docht dagge wa zee, da’k Berge zou verlate

Docht dagge wa zee, da’k Berge zou verlate
Nee, docht dagge wa zee, dan verston ’k ’t zeker nie
Want Berge verlate van z’n levesdage nie
Want agge ‘ierzo immaal woont, dan kenne z’op d’r kop staan
Agge ‘ierzo woont, de wereld ken vergaan.
M’n leste cente kunde krijge, da d’intresseer me nie
Mar Berge verlate van z’n levesdage nie.

Berge daddis ge’eid m’n ‘ele ziel en zaleg’eid