headerphoto

Kale n'eed vor de Berregse Vastenavend 2021

Geit,
Ik staan ier zo mar in m’n uppie
Zonder Krabbe, zonder Boere van m’n kluppie 

Ja lieve Geit, gij rakte ooit oew stukske kwijt
Mar in de vage mist van deze tijd

Staan Krabbe vus te wijd verspreid
Tuis bij mekare, mar nie bij jou mooie Geit

Al is ‘t vierus de wereld nonnie uit
Ik staan ier recht vor oewe snuit

Éél anders damme zouwe wille
’t Lijket wel ’n ééle stille

Ja Geit, diejen stilte is oorverdòòvend
Toch is d’r iets veul belovend

Da d’is de leut, die gift oneindege kracht
Da bleft ’n verleiding die steeds naar ons lacht

As verbinding mè tredisies en m’n eige Gròòtste Boereplu
Leut latte toekomst beginne in ’t ier-en-nu

Me n’ellepe mekare ‘n ijskouwe winter deur
Geve werremte mè leut en kleur

Me magge mekare nie aanrake, kroele of kusse
Nie same lache, dweile, zinge, mar ondertusse

Zal ’t nie over roze gaan zoas me vroeger deeje
Mar me zijn n’uit ’t goeie n’out gesneje

D’r is verbinding tusse jong en oud
Dròòme van ’n Optocht die in stilte wor gebouwd

In de polletiek bloeit ‘t onkruid as nooit tevore
Da lijket bij onze stad t’ore

’n Nuuw smèèrmiddel, ’n echt oliemanneke
Zjuust Geit, da’s ’n oliedom planneke

De broeinetels van Jaap van Dissel motte me kwijt
Me wille tullepe van onze nuuwe Oòg’eid

In g’eime kasse van ’t slikpeleis
Groeide de leutegste, gèèfste òòfdprijs

Ja Geit, vor jou oef ik niks te verblomme
Want uit Scheldegrond is wir naar bove gekomme

’n òògvlieger van ek me jouw dèèr
Mee zoveul kleur en konneklukke flèèr

D’r is éémaal niks dattem versperde
’t Is onze nuuwe n’Òòg’eid Prins Wannes d’n Derde!

IJ is ’t beste broeisel uit rijke Berregse grond
Groeit en bloeit van d’ochtend totte n’avendstond

Al leg de wereld éémaal op slot
Leut in ’t Krabbegat ga nóóit kepot

Sebiet vere me n’op, schiete n’in bloei
Wa d’n rijkdom, niks gin erremoei

Me potte n’uit in ‘n féést van kefettie en gerdijn
Gaan uit onze bol… lamme d’r uit, m’n pel is vus te klein!

Vastenavend bleft eeuweg in ons Krabbegat en gif nóóit op
Dèèrom zegge me nouw al… ME BLOEIE WIR OP!

Nouw sprikt onze nuuwe n’Òòg’eid, Prins Wannes d’n Derde
Oudoe