headerphoto

Kale n'eed vor de Berregse Vastenavend 2010

Geit, óóh jonge meid,……
t'Is voor ons 'n vaststaand feit,……
Jouw leeftijd sta d'al jare stil,……
Gij Geit, makt voor ons 't gròòte verschil……
Want uierzallef 'oefde gij nie te smere,……
En "jong blijve" 'oef ginniemand jouw te lere,……
Gij et gin last van d'evolusie,……
Gij blef wie ge zijt Geit, zonder zoemba-gimmelestie……
Ielek jaar 'erbore, zo stade gij d'r bij,……
Gij Geit, wor vanzeleve gin lid van 'n seniorepertij,……
Me staan versteld, wa d'ouw doe toch zo jong?……
Is 't de Penaltiedans, of de Zevesprong?……
Gij 'oef nie naar 'n 'óórd om te gaan kure,……
Of in retrèt tusse 4 klòòstermure,……
Want de Vastenavend, die ééuweg jeugdege bron,……
'Ouwt jouw en ons vor altijd jong……
'Ier bij jouw Geit, schrijve me d'r wir 'n jarke bij,……
En in 't Krabbegat was 't dikwijls óógtij,……
Nie in de Nuuwe n'ave, of bij d'n 'Am,……
Mar in de Polletiek, Geit, onder leiding van onze aller 'An……
70 miljoen naar de Spieretusfebriek, 't val nie mir t'ontkenne,……
mar Peter is in gin Van der Velde of Van der Weege mir te bekenne,……
Deur zijn n'andtekening is ons Krabbegat zo goed as blut,……
En zowas gewòònlek Geit, is Linsse wir de kop van jut……
Me n'ebbe nouw 'n nuuwe wet'ouwer,……
Naar da d'Ave-debaakel eindelek 'n finansjeele bouwer,……
t'Is Van der Weege Geit, 'n kompetente kèrel mè d'n kale kop,……
Mar zonder pertijbestuur, want da stapte n'op……
En witte Geit, Margreet zee d'r eige pertij vaarwél,……
Wet'ouwer bij Ton, da d'is gin gebakke luchtbel,……
Ze was inééns pleite, zellefs zonder Gouwe n'Anddruk,……
Da kunde van Arie 'Aasnóót nie zegge, die was van de pluk pluk……
Over de bouwplanne zijn de Bergenèère wel tevree,……
Gin Belfort Geit, mar wel 'n Oe-Loe moskee,……
Wa ge nòòdeg et 'ier, is 'n Engele-geduld,……
Want 't wor belòònd, zellefs da gat in de mart wor meschient gevuld……
denk En Geit, wij Krabbe magge messenalle mee-regere,……
Mè d'n rifferendum, om ongelòòfeleke prejekte te rejalisere,……
'n Supersauna aan 't Scheld, of 'n mega-kuuroord in de Zeeland,……
En 't 'is "ja" of "ja", want anders kredde opstand……
Mar nouw Geit, gaan me n'ons klaarstòòme mè d'n kerrengezonde géést,……
Voor onze eigeste Vastenavend, want da d'is 't gròòtste féést,…… M
e beleve messenalle één gròòte Verjongingskuur,……
Mè bléékveld-kruide, recht uit de netuur……
De Berregse leut'ormone zulle deur oew lijf gaan spere,……
dèèr worde 'n ander mens van, zonder te slikke of te smere,……
Mè d'éél ons kinderziel, belove me jouw, Geit, ééuweg trouw,……
Me zijn messenalle wir piep, van de Ketrien tot aan de Spieretus-schouw……
Me gaan net as gij Geit, trug naar de bron,……
Trug naar de leut Geit, zo 't ammaal begon,……
En da doen me onder 't motto: 'Da d'ouw d'oe jong!'